Nếu bạn muốn bạn sẽ tìm được cách

Nếu bạn muốn bạn sẽ tìm được cách

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Dong Nguyen Dong Nguyen


Thử thách nội bộ

thiếu mỗi km góp 20k mỗi km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

07/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nam (80KM)
120 km
Summer Challenge - 150KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia