NDAR xuất phát

Hạn đăng ký thi đấu:

NDAR xuất phát

02/04/2024 (00:00) - 30/04/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyen Van Phong Nguyen Van Phong


Mời các thành viên NDAR tham gia thử thách chạy bộ tháng 4 với tên gọi "NDAR xuất phát"

Thời gian diễn ra từ 0h00 ngày 02/04/2024 đến 23h59 ngày 30/04/2024

- Tốc độ trung bình (Pace): 4:00-15:00 phút/km

- Mỗi tracklog tối thiểu: 01km

- Các hoạt động cần thực hiện ngoài trời dùng GPS

- Với mỗi km ít hơn mốc đăng ký, sẽ bị tính tài trợ 20.000vnd/km

Tiêu chí: trung thực, lành mạnh, đoàn kết, vui vẻ. Sức khỏe là giải thưởng!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

29/04/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30km
50 KM
150 KM ()
200 KM ()
250 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở