Mừng ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mừng ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/09/2021 (00:00) - 04/09/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung


Chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 theo phong cách Runner!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

31/08/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

19 km ()
29 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở