Mobifone - Đài VT Vĩnh Phúc - Run for Health

Mobifone - Đài VT Vĩnh Phúc - Run for Health

03/02/2020 (00:00) - 29/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Trung Nguyen Trung


Thử thách khởi động cho các thành viên Đài viễn thông Vĩnh Phúc - Mobifone

Chạy tối thiểu 15Km/tuần. Tổng 60km trong tháng 2

Không đủ số Km tuần nộp 100k vào quỹ chung.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

05/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia