Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

BIB: 807567
576

Tổng số sao

7/76346

Thứ hạng

80

Tháng 08/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
10.01 km

Quãng đường

1h 03m 08s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

118 bpm

Nhịp tim

6.50 km

Quãng đường

44m 09s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

111 bpm

Nhịp tim

8.01 km

Quãng đường

49m 41s

Thời gian

06:12 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

6.01 km

Quãng đường

38m 11s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

117 bpm

Nhịp tim

4.01 km

Quãng đường

27m 36s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim

1.01 km

Quãng đường

12m 18s

Thời gian

12:07 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

42.24 km

Quãng đường

3h 06m 58s

Thời gian

04:26 /km

Tốc độ

172 bpm

Nhịp tim

6.07 km

Quãng đường

34m 08s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở