Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

BIB: 807567
649

Tổng số sao

9/77938

Thứ hạng

22

Tháng 10/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
10.31 km

Quãng đường

48m 30s

Thời gian

04:42 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

10.01 km

Quãng đường

50m 06s

Thời gian

05:00 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

6.16 km

Quãng đường

30m 51s

Thời gian

05:01 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

21.21 km

Quãng đường

1h 44m 47s

Thời gian

04:56 /km

Tốc độ

171 bpm

Nhịp tim

5.56 km

Quãng đường

30m 38s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

173 bpm

Nhịp tim

6.36 km

Quãng đường

35m 18s

Thời gian

05:33 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

10.69 km

Quãng đường

56m 41s

Thời gian

05:18 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

10.20 km

Quãng đường

57m 47s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở