MCR Tháng 04-2024

Hạn đăng ký thi đấu:

MCR Tháng 04-2024

01/04/2024 (00:00) - 30/04/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Nguyen Ba Khanh Nguyen Ba Khanh


Thành viên tham gia có thể tùy chọn 02 hoạt động: chạy bộ hoặc/và đạp xe với thể lệ như sau:

1. Chạy bộ:

- Quãng đường tối thiểu 1km

- Khoảng pace hợp lệ: 3:30 - 15min/km

2. Đạp xe:

- Tỉ lệ quy đổi: 3km đạp xe = 1km chạy

- Quãng đường tối thiểu: 3km

- Khoảng tốc độ hợp lệ: 12 - 40km/h

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 12 đến 40 (km/h)
  • Quãng đường tối thiểu: 3 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

29/04/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42 km
100 km
150 km
200 km
250 km

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở