MB - Trung tâm HTTD HO - KEEP RUNNING BEST 2023

Hạn đăng ký và thi đấu:

MB - Trung tâm HTTD HO - KEEP RUNNING BEST 2023

21/01/2023 (00:00) - 12/02/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Tuyên Cavani Tuyên Cavani


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 15:00 (phút/km)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 23
Số đội: 23
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

11/02/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

194 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở