MARD RUNNER 11 - 2022

MARD RUNNER 11 - 2022

01/11/2022 (00:00) - 30/11/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: MARD Mr CALMO MARD Mr CALMO


Chương trình tự đăng ký rèn luyện tháng 11/2022 của CLB MARD RUNNER:

* Thời hạn đăng ký: 31/10/2022

* Các mức đăng ký vận động trong tháng gồm: 30km/50km/80km/100km/150km

* Mọi thành viên chính thức của CLB được yêu cầu phải tham gia; nếu không tham gia Ban điều hành CLB sẽ xử lý theo đúng quy chế hoạt động của CLB.

* Trường hợp bất khả kháng/lý do chính đáng không thể hoàn thành thử thách cá nhân đặt ra, thành viên CLB có thể trao đổi với Ban điều hành CLB để xem xét hỗ trợ kịp thời.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

31/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
80KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

45 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở