Lumitel running Club

Thời hạn đăng ký:

Lumitel running Club

06/10/2020 (00:00) - 31/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Nhân Trần Nhân


Thử thách dành riêng cho các thành viên của Lumitel running clud

Tối thiểu đạt 300Km

Thử thách tối đa 500K

Hoàn thành mục tiêu sẽ có những phần thưởng xứng đáng


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

30/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 KM ()
500KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở