LUMITEL RUNNING CLUB - THỬ THÁCH THÁNG 7

Thời hạn đăng ký:

LUMITEL RUNNING CLUB - THỬ THÁCH THÁNG 7

15/07/2021 (00:00) - 14/08/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Nhân Trần Nhân


Run when you can

walk if you have to

crawl if you must

just never give up


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

13/08/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở