LSR - Thử thách tháng 7

LSR - Thử thách tháng 7

01/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy


Thử thách trong tháng 7 của clb Lạng Sơn Runner


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

24/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

25 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở