LONGRUN TUẦN 3 THÁNG 9 CÙNG 84RACE RUNNER - ĐÀ NẴNG

Hạn đăng ký thi đấu:

LONGRUN TUẦN 3 THÁNG 9 CÙNG 84RACE RUNNER - ĐÀ NẴNG

23/09/2023 (00:00) - 24/09/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trần Thanh Minh Trần Thanh Minh


Thử thách LONGRUN tuần này được tạo ra với các cự ly 10km; 15km; 21km; 30km nhằm giúp các runner luyện tập tốc độ với các yêu cầu như sau: 

TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

Đơn vị tính: Quãng đường (km)

Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký). 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách. 

CHẠY BỘ

Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 14:00 (phút/km)

Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

 TIÊU CHÍ SẮP XẾP

Số km thực hiện nhiều nhất

Avg Pace thấp nhất

 Liên hệ hỗ trợ:

+ Zalo 84RACE ĐÀ NẴNG: https://zalo.me/g/csugqx754

+ Facebook 84RACE ĐÀ NẴNG: https://www.facebook.com/groups/84racedanang

+ Điện thoại: 0911831339

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 14:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

23/09/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
15 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở