LONG RUN TUẦN 2 THÁNG 7 CÙNG SMCR

LONG RUN TUẦN 2 THÁNG 7 CÙNG SMCR

13/07/2024 (00:00) - 14/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phước Tiến Phước Tiến


Mời ACE đồng run Smart City tham gia thử thách Long run cùng với CLB

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 13:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

12/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Standard (15km) ()
20 km ()
25 km ()
30 km ()
35 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

34 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở