Long run kỷ niệm ngày Luật sư Việt nam

Long run kỷ niệm ngày Luật sư Việt nam

08/10/2022 (00:00) - 10/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thu Hương


   Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL vào ngày 10/10/1945 với mục đích ban hành các quy định về luật sư và tổ chức luật sư đầu tiên ở nước Việt Nam độc lập.

   Đến ngày 14/01/2013, Đảng và Nhà nước quyết định lấy ngày 10/10 làm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam để ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư cho đất nước trong nhiều năm qua.

   Xi mời ACE Runners nhập pass Luatsu để tham gia thử thách!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 12:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 13:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

09/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
10 km ()
15 km ()
20 km ()
30 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

86 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở