Mở
Long Run – Ngày thế giới phòng chống AIDS

Long Run – Ngày thế giới phòng chống AIDS

30/11/2019 (00:00) - 01/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Mr Vinh Mr Vinh


Lưu ý: Thử thách dành cho các Newbie Runners

Chủ đề cho Ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12) năm nay là “Communities make the diference - Tạm dịch là Cộng đồng tạo nên sự khác biệt”

Với chủ đề này, vai trò của các tổ chức cộng đồng thực sự quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS.

Đây cũng cơ hội để các cá nhân, đơn vị học hỏi lẫn nhau và nhân rộng các sáng kiến nhằm giải quyết các khoảng trống trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS hiện nay.

Cộng đồng runners cũng sẽ không nằm ngoài cuộc.

Hãy chạy thôi!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

29/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
7 km
10 km ()
12 km ()
15 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

11 người đã tham gia