Mở
Long run - Chào mừng ngày học sinh - sinh viên VN

Long run - Chào mừng ngày học sinh - sinh viên VN

06/01/2020 (00:00) - 09/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Ngọc Khang Ngọc Khang


Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam. 

Các runner - đặc biệt là học sinh - sinh viên cùng ra chân để chào mừng.

Với 3 mức cự ly để đăng ký 7.0 km - 09.01 km  - 10km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

08/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

7.0 km
9.01 km
10 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia