Liên minh VinES - TCVH - CLĐT - TM - TT

Liên minh VinES - TCVH - CLĐT - TM - TT

02/03/2023 (00:00) - 31/03/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trịnh Duy Hiệp - 3539236 Trịnh Duy Hiệp - 3539236


Các team cần hoàn thành tổng số KM theo chỉ tiêu đã giao hàng tuần:

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 4
Số đội: 4
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

05/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 Km/Tuần
21KM

Phần thưởng khi hoàn thành

41 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở