Lê Đỗ

Thời hạn đăng ký:

Lê Đỗ

03/10/2020 (00:00) - 30/11/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Ngô Vũ Phương Thùy Ngô Vũ Phương Thùy


Run now


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 2
Tổng số team: 2
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

31/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
70 KM
100 KM
120 KM
150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở