Kỷ niệm Trung thu

Kỷ niệm Trung thu

30/09/2020 (23:59) - 02/10/2020 (00:00)

Được tạo bởi: Lê đức Đông Lê đức Đông


1 năm có 1 ngày Trung thu
Hãy tạo nên 1 workout kỷ niệm ngày này nhé :D 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

01/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10.08 km ()
15.08 km ()
21.08 km ()
30.09 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

179 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở