KT6-AASC tháng 6-2024

KT6-AASC tháng 6-2024

01/06/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: KT6 - Nguyễn Minh Tiến KT6 - Nguyễn Minh Tiến


Nam 30km/tháng

Nữ 15km/tháng

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 30:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

05/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 km
30 km

Phần thưởng khi hoàn thành

29 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở