Khong dung lai

Khong dung lai

18/10/2020 (00:00) - 31/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen The Truyen Nguyen The Truyen


1. Pace: 4 - 15 min/km

2. working days: ko tính 8-12h and 13h-15h

3. Weekend: tính toàn thời gian.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

29/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở