Khởi động nhóm đạp xe

Khởi động nhóm đạp xe

21/03/2020 (05:00) - 21/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thái Nguyễn Thái Nguyễn


Thử thách đầu tiên thử nghiệm chương trình: 10km trong ngày đầu tiên.


Bộ môn thi đấu: Đạp xe

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg speed (km/h) trong khoảng từ 8 đến 30 (km/h)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg speed cao nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

20/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia