Khởi động Mùa Chạy lúc nào cũng được

Khởi động Mùa Chạy lúc nào cũng được

10/10/2020 (00:00) - 12/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


Theo Bạn! Mùa nào Chạy thích nhất trong năm? 

Với Tôi! Mùa Đông là thích nhất. Ngày nghỉ, chạy lúc nào cũng được!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

11/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
16 km ()
21.1 KM ()
30 km ()
42.2 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

277 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở