KHDN MB Quảng Trị - Run for health - Live for all

KHDN MB Quảng Trị - Run for health - Live for all

10/07/2021 (00:00) - 30/09/2021 (17:30)

Được tạo bởi: Minh An Minh An


1. MỤC ĐÍCH
Đẩy mạnh phong trào TDTT, hình thành thói quen rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên thanh niên phòng KHDN MB Quảng Trị

2. GIẢI THƯỞNG

a. Chặng KHỞI ĐỘNG: Đạt mốc đầu tiên sớm nhất.

 • Đạt mốc: 10 km đầu tiên với nữ 
 • Đạt mốc 16 km đầu tiên với nam
 • Giải thưởng: 1 triệu đồng.

b. Chặng TĂNG TỐC: Đạt mốc thứ 2 sớm nhất trước 17h30 ngày 31/7/2021

 • Đạt mốc 100 km đối với nữ
 • Đạt mốc 160 km đối với nam
 • Giải thưởng: 0,5 chỉ vàng 9999 DOjI

c. Chặng VỀ ĐÍCH: Đạt mốc thứ 3 sớm nhất trước 17h30 ngày 30/9/2021 

 • Đạt mốc 300 km đối với nữ hoặc
 • Đạt mốc 560 km đối với nam
 • Giải thưởng: 1 chỉ vàng doji 9999

=> Tất cả các giải thưởng sẽ giành cho 1 VĐV duy nhất và sớm nhất mỗi chặng (đk thì có theo chỉ tiêu của nam/nữ)
RÈN LUYỆN THỂ THAO, NÂNG CAO SỨC KHOẺ


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 1
Tổng số team: 1
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

30/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 km ()
560 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

12 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở