K26-UEHers kết nối tình bạn Tháng 5-6

Hạn đăng ký thi đấu:

K26-UEHers kết nối tình bạn Tháng 5-6

15/05/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Nguyenhanh Nguyenhanh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
ĐẠP XE
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 45 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 4 (km)
BƠI
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 06:00 (phút/100m)
 • Quãng đường tối thiểu: 50 (m)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 45 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 4 (km)
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 06:00 (phút/100m)
 • Quãng đường tối thiểu: 50 (m)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

15/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

45 km
90 km
150 km
200 km
300 km

Phần thưởng khi hoàn thành

29 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở