JOGGING AT HOME

JOGGING AT HOME

05/09/2021 (00:00) - 30/09/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Tang Duc Tang Duc


THỬ THÁCH JOGGING AT HOME

- Hình thức: Online

- Thử thách khởi tạo và đăng ký trên 84race, tối đa 150 suất

- Thời gian đăng ký: đến ngày 15/9/2021

- Thời gian chạy: từ 00:00 ngày 05/9 đến 23h59 ngày 30/9/2021

- Thi đấu cá nhân

- Mục đích: tạo động lực vận động thân thể trong điều kiện bị hạn chế hoạt động ngoài trời do dịch Covid-19

- Thể lệ chạy:

+ Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách, từ 00:00 ngày 05-09-2021 đến 23:59 ngày 30-09-2021.

+ Avg pace (min/km): trong khoảng từ 06:00 đến 16:00

+ Bài chạy có quãng đường tối thiểu 01 km

+ Chạy bằng chân với tất cả các thiết bị, dụng cụ và hình thức chạy

+ Các buổi chạy phải để chế độ công khai trên Strava (public)

+ Tham gia với tinh thần tự nguyện, trung thực, vui vẻ và tôn trọng

- Tiêu chí hoàn thành thử thách:

+ Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

- Giải thưởng:

+ Kết thúc thử thách bốc thăm may mắn 10 suất quà cho các thành viên đạt tối thiểu 50km

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 16:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 160 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

15/09/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

80 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở