ITKV5 Khoẻ - Lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Khu vực 5 lần thứ II, nhiệm kì 2023-2028

ITKV5 Khoẻ - Lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Khu vực 5 lần thứ II, nhiệm kì 2023-2028

16/03/2023 (00:00) - 26/03/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Võ Hữu Nghĩa Võ Hữu Nghĩa


I. MỤC ĐÍCH
- Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi Cán bộ nhân viên chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày” nhằm nâng cao sức khoẻ do Công đoàn Công ty công nghệ thông tin VNPT phát động.
- Tạo phong trào thi đua, rèn luyện sức khoẻ chào mừng “Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Khu vực 5 lần thứ II, nhiệm kì 2023-2028”.
- Xây dựng sân chơi lành mạnh để cán bộ nhân viên Trung tâm giao lưu, học hỏi, mục tiêu xây dựng “ITKV5 Khoẻ: Nhân viên khoẻ, doanh nghiệp mạnh”.

II. YÊU CẦU:
- Các tập thể, cá nhân tham gia chấp hành nghiêm túc Điều lệ Giải chạy bộ online “ITKV5 KHOẺ” lần thứ I, năm 2023 và quy định của Ban tổ chức.
- Nâng cao tinh thần thể thao “ Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ”, giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi hành vi tiêu cực.
- Cài đặt công cụ và thực hiện đăng kí theo hướng dẫn của bộ phận kỹ thuật của Ban tổ chức. Các trường hợp thực hiện không đúng, kết quả thi đấu sẽ không được công nhận.
- Không được thi đấu hộ hoặc mượn người khác thi đấu. Ban tổ chức phát hiện sẽ huỷ tư cách tham gia đối với vận động viên. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến kết quả quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

III. NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Giải cá nhân
- Đối với Nữ: Bao gồm 2 cự ly 10 Km và 20 Km
- Đối với Nam: Bao gồm 2 cự ly 40Km và 50Km
2. Giải đồng đội
Không phân biệt nam, nữ và không giới hạn số lượng tham dự của các thành viên trong đội ( Để khuyến khích CBNV tham gia, Ban tổ chức khuyến khích các đội vận động thành viên trong đội tham gia càng nhiều để tăng cơ hội đạt giải).
Cách thức chia đội: Chia đội theo Tổ công đoàn.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

15/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10v20KM Nữ km
40v50KM Nam km

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở