INF MN Hưởng ứng Tái Sinh

INF MN Hưởng ứng Tái Sinh

15/10/2021 (00:00) - 31/10/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Le Minh Hieu Le Minh Hieu


đi bộ, chạy,xe đạp, trừ xe máy.

Theo khả năng của mỗi người

Kết thúc chương trình, quy số may mắn trên hệ thống, người đã nhận kỹ niệm chương sẽ nhường người khác.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 35 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

15/10/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km
90 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở