IA runners - Tập luyện hăng say, đánh bay bánh tét

IA runners - Tập luyện hăng say, đánh bay bánh tét

07/02/2024 (00:00) - 17/02/2024 (12:00)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Nguyenhanh Nguyenhanh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
ĐẠP XE
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 45 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu:  4 (km)
BƠI
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 06:00 (phút/100m)
 • Quãng đường tối thiểu: 50 (m)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 45 (km/h)
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 06:00 (phút/100m)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

10/02/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 Điểm
Beginner
50 KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở