I CAN DO IT - Lần thứ 29, năm 2022

Hạn đăng ký và thi đấu:

I CAN DO IT - Lần thứ 29, năm 2022

13/08/2022 (00:00) - 14/08/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Hồ Văn Đồng Hồ Văn Đồng


   Chào mừng anh chị em Runners trở lại tham gia Challenge cuối tuần "I CAN DO IT" lần thứ 29, năm 2022

   Avg pace =<8:30 min/km và Elapsed pace =< 9:00 min/km; Nhịp tim trung bình tối thiểu: >= 115 bpm

   Anh, chị, em Runners tự chịu trách nhiệm với những rủi ro (nếu có) xảy ra trong quá trình tham gia thử thách.

   Xin mời ACE nhập pass YEUCHAYBO để đăng ký tham gia thử thách!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 08:30 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 09:00 (phút/km)
  • Nhịp tim trung bình tối thiểu: 115 (nhịp/phút)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

13/08/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km ()
20 km ()
30 km ()
40 km ()
50 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

76 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở