HUMG RUNNERS AND FRIENDS LONG RUN WEEKEND, W40-2022

HUMG RUNNERS AND FRIENDS LONG RUN WEEKEND, W40-2022

08/10/2022 (00:00) - 09/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đỗ Mạnh An Đỗ Mạnh An


H.U.M.G Runners and Friends Long Run Weekend, Tuần 40-2022

Chúc mừng top 3 runner chạy speed tốt nhất tuần 39-2022:

1. Thế Huy Strongly: 33.23km (Cự ly 30km)

Avg pace 04:43, HR 158 bpm, Avg Cadence 185 spm, Elev Gain 75.0m

2. Hải Thắng: 32.20km (Cự ly 30km)

Avg pace 04:52, HR 143 bpm, Avg Cadence 197 spm, Elev Gain 4.6m

3. Lam Van Hien: 21.36km (Cự ly 21km)

Avg pace 04:57, HR 154 bpm, Avg Cadence 186 spm, Elev Gain 39.8m

TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

· Đơn vị tính: Quãng đường (km)

· Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (thành tích hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

· Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

CHẠY BỘ

· Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 09:00 (phút/km)

· Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)

· Quãng đường tối thiểu: 10 (km)

· Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)

· Nhịp chân trung bình tối thiểu: 155 (bước/phút)

· Nhịp tim trung bình tối thiểu: 120 (bpm)

· Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

· Avg Pace thấp nhất

· Số km thực hiện nhiều nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 09:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 10 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)
 • Nhịp chân trung bình tối thiểu: 155 (bước/phút)
 • Nhịp tim trung bình tối thiểu: 120 (nhịp/phút)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Avg Pace thấp nhất
 • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

08/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()
42.2 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

106 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở