HUMG RUNNERS AND FRIENDS LONG RUN WEEKEND, W21-2023

HUMG RUNNERS AND FRIENDS LONG RUN WEEKEND, W21-2023

27/05/2023 (00:00) - 28/05/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đỗ Mạnh An Đỗ Mạnh An


HUMG R&F Long Run Weekend, Tuần 21-2023

TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

· Đơn vị tính: Quãng đường (km)

· Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (thành tích hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

· Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

CHẠY BỘ

· Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 09:00 (phút/km)

· Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)

· Quãng đường tối thiểu: 10 (km)

· Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)

· Nhịp chân trung bình tối thiểu: 130 (bước/phút)

· Nhịp tim trung bình tối thiểu: 110 (bpm)

· Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

· Avg Pace thấp nhất

· Số km thực hiện nhiều nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 09:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 10 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)
 • Nhịp chân trung bình tối thiểu: 130 (bước/phút)
 • Nhịp tim trung bình tối thiểu: 110 (nhịp/phút)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Avg Pace thấp nhất
 • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

27/05/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()
42.2 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

69 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở