HUMG Runners and Friends Long Run Weekend, Tuần 45 - Đồng hành cùng Uprace 2021

HUMG Runners and Friends Long Run Weekend, Tuần 45 - Đồng hành cùng Uprace 2021

13/11/2021 (00:00) - 14/11/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đỗ Mạnh An Đỗ Mạnh An


Thử thách long run cuối tuần đồng hành cùng mùa giải Uprace 2021.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

13/11/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21KM ()
30 KM ()
42KM ()
50 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

83 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở