HUMG Runners and Friends April 2021 Challenge

HUMG Runners and Friends April 2021 Challenge

01/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Đỗ Mạnh An Đỗ Mạnh An


Câu lạc bộ HUMG R&F tạo thử thách riêng cho các thành viên trong CLB như sau:

1. Thời gian chạy: từ 00:00 giờ ngày 01/04/2021 đến 23:59 giờ ngày 30/04/2021

2. Thời hạn đăng ký: 23h59p 10/04/2021.

3. Các hạng mục lựa chọn: 50km; 100km; 120km; 150km; 200km

4. Khi không hoàn thành cự ly đăng kí, thành viên sẽ tự nguyện đóng góp 100.000đ vào quỹ Câu lạc bộ.

Bộ môn thi đấu: Chạy bộ/Đi bộ

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Người tham gia phải hoàn thành đủ hoặc hơn mốc cự ly đã đăng ký. Không được thay đổi cự ly sau khi sự kiện đã bắt đầu
  • Một ngày được đi/chạy nhiều lần, không giới hạn thời gian đi/chạy trong ngày, kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách
  • iRace chỉ lấy kết quả từ Strava hoặc Garmin đã liên kết với tài khoản người chơi
  • Pace (số phút hoàn thành 1km) hợp lệ không được nhỏ hơn 3.00 và lớn hơn 15.00 (tức vận tốc tối thiểu để tính thành tích là 3 phút/km và tối đa là 15 phút/km)
  • Nếu đăng ký hoặc(và) kết nối ứng dụng Tracking sau khi giải đang diễn ra, kết quả sẽ chỉ được tính từ lúc đăng ký giải hoặc(và) kết nối ứng dụng thành công
  • Kết quả Strava cần để ở chế độ công khai (Public)
  • Các hoạt động được tạo ra bằng tính năng Upload File của Strava (ví dụ: GPX, FIT, TCX…) sẽ đều được coi là không hợp lệ
  • Không có hơn 02 Split Pace (Pace trên từng kilomet) nhỏ hơn hoặc lớn hơn Pace trung bình quy định

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

10/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
120 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

35 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở