HTTD KHCN - MB - Khỏe để đốn case

HTTD KHCN - MB - Khỏe để đốn case

15/01/2021 (00:00) - 31/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Chí Trung Nguyễn Chí Trung


Khỏe để đốn case


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 7
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

16/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

49 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở