HTR Sài Gòn - Thử thách Tuần 2 tháng 07 - 2024

HTR Sài Gòn - Thử thách Tuần 2 tháng 07 - 2024

08/07/2024 (00:00) - 14/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Ngọc Đạt Ngọc Đạt


1. Mục đích của Thử thách
- Tạo sân chơi vui vẻ, khỏe, bổ ích, thường xuyên hàng tuần cho các anh chị em HTR Sài Gòn.
- Tạo động lực tập luyện thể dục thể thao cho mọi người.

2. Thời gian của Thử thách
- Thời gian diễn ra thử thách tuần 2 tháng 07/2024: 07 ngày, từ 00:00 ngày 8/07/2024 đến 23:59 ngày 14/07/2024
- Thời gian đăng ký từ nay cho đến 10/07/2024 (có thể thời hạn đăng ký kết thúc sớm hơn do hết 100 suất).

3. Các hạng mục lựa chọn: 35km, 45km, 55km, 65km, 75km.

4. PHẠT

Kết thúc thử thách, ai không hoàn thành hay vượt so với mức đăng ký sẽ tự nguyện góp quỹ HTR Sài Gòn như sau:

- Mức phạt thiếu:

+) Thiếu từ 10km trở xuống: 50.000 đồng.

+) Thiếu trên 10km: 5.000VNĐ cho mỗi km thiếu.

- Mức phạt vượt (trừ trường hợp đăng ký mức cao nhất):

+) Số km thực tế vượt mức đăng ký nhưng không vượt mốc trên kế tiếp: không phạt.

+) Số km thực tế vượt mốc trên kế tiếp: 50.000VNĐ.

(Ghi chú: Thành tích chỉ tính phần nguyên km, bỏ phẩn lẻ)

Thử thách là tự nguyện vì vậy mỗi người hãy tôn trọng quy định của BTC, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.

 +) TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

· Đơn vị tính: Quãng đường (km)

· Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

+) TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

· Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

+) CHẠY BỘ

· Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

· Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

· Được thực hiện ngoài trời dùng GPS.

+) TIÊU CHÍ SẮP XẾP

· Số km thực hiện nhiều nhất

· Avg Pace thấp nhất.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

10/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

35 km
45 km
55 km
65 km
75 km

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở