HTCons mừng giải phóng MN và quốc tế lao động

HTCons mừng giải phóng MN và quốc tế lao động

30/04/2021 (00:00) - 02/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Tconghanh Tconghanh


Mừng giải phóng miền nam và quốc tế lao động


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

01/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
12 Km/Tuần
15 Km/Tuần
21.1 KM
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

82 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở