Hoạt động cuối tuần của Club - Eat Exercise Healthy

Hoạt động cuối tuần của Club - Eat Exercise Healthy

18/03/2023 (00:00) - 18/03/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Võ Hữu Nghĩa Võ Hữu Nghĩa


Hoạt động cuối tuần của Club - Eat&Exercise Healthy

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 16:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

17/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở