Hoàng Thành Runners -2024 June - Challenge

Hoàng Thành Runners -2024 June - Challenge

03/06/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Khủng Long Xinh Khủng Long Xinh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

Có thưởng có phạt cho người hoàn thành & không không hoàn thành

Định nghĩa hoàn thành thử thách

* Vượt qua hạng mục mình đã đăng ký và không vượt quá 20%

* Riêng hạng mục >=200Km ko bị giới hạn vượt quá 20%

Định nghĩa không hoàn thành thử thách

* Không đạt được hạng mục mình đăng ký

* Vượt quá hạng mục mình đăng ký quá 20%

Phần thưởng : có 2 phần thưởng giá trị cho người hoàn thành thử thách

* Quay số may mắn trên tổng số người hoàn thành thử thách (tường thuật trực tiếp)

Phạt trong trường hợp không hoàn thành:

* Số tiền : 50K/ trên mỗi 10km , và tổng số tiền nộp phạt ko quá 200k/ thử thách

VD : Mộc Trà đk hạng mục 100Km

Chạy 120km -> Hoàn thành

chạy 125km -> nộp phạt : 1*50 = 50K

Chạy 80km -> Nộp phạt 2*50=100k

Chạy 50km -> Nộp phạt max 200K

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

15/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
100km
150 KM
200 KM
250 km

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở