HM để hưởng ứng phòng chống Covid 19

HM để hưởng ứng phòng chống Covid 19

20/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thanh10701 Thanh10701


Thử thách nội bộ dành cho team Hai Duong Runners

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Có ít nhất 01 lần HM trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS
 • Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • số lần thực hiện HM nhiều nhất trong thời gian thử thách
  • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 21.1 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 1
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

30/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21.1 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

85 người đã tham gia

charts5