HHR - Khởi động - Quý 2

HHR - Khởi động - Quý 2

01/04/2020 (00:00) - 23/04/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Ngọc Hải Ngọc Hải


HHR đồng hành cùng hoạt động thể dục thể thao 2020.

Chặng thử thách thứ 1 của quý 2.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

20/04/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

75 km ()
100 km ()
125 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5