Haproinfo

Haproinfo

20/11/2021 (00:00) - 04/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Do Dang Quang Do Dang Quang


-     Quãng đường đăng ký cộng dồn :

+ Chạy bộ, đi bộ

Mức độ 1 :50Km

Mức độ 2; 100Km

Mức độ 3: 150Km

+ Đạp xe:

 Mức độ 1 :150Km

Mức độ 2; 300Km

Mức độ 3: 450Km

Quãng đường được quy đổi để cộng dồn số Km như sau: 1Km chạy bộ, đi bộ = 3Km đạp xe

-     Tốc độ ghi nhận

+ Chạy bộ, đi bộ : 4 phut/1km ( Pace 4) đến 15 phút/1km ( pace 15)

+ Đạp xe: 10 km / 1 giờ đến 50Km/ 1 giờ

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 50 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

20/11/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM
150 km
300 km
450 km

Phần thưởng khi hoàn thành

11 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở