Mở
Hapro Runners Tháng 9

Hapro Runners Tháng 9

01/09/2020 (00:00) - 30/09/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tony Bùi Tony Bùi


Thử thách nội bộ nhóm Hapro Runners


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

strava

Thời hạn đăng ký

10/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

75 km
150 km
225 km

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia