Happy June Run - The Kirin Lab Team

Thời hạn đăng ký:

Happy June Run - The Kirin Lab Team

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Kim Toan Le Kim Toan Le


Tân: 140km

Tob: 69km

Toàn: 190km

Nam: 156km

Pace: <=15:00/km 

mỗi người đăng ký cự ly = 110% của tháng trước, nếu hoàn thành được sách như tháng này, nếu thiếu thì phạt 10,000 1 km

nếu có tiền phạt thì sẽ gửi vào quỹ phòng COVID của Mặt Trận Tổ Quốc (không phải cho Hoài Linh) 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

29/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
140KM
160 KM
200 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở