Happy June Run - The Kirin Lab Team

Happy June Run - The Kirin Lab Team

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Kim Toan Le Kim Toan Le


Tân: 140km

Tob: 69km

Toàn: 190km

Nam: 156km

Pace: <=15:00/km 

mỗi người đăng ký cự ly = 110% của tháng trước, nếu hoàn thành được sách như tháng này, nếu thiếu thì phạt 10,000 1 km

nếu có tiền phạt thì sẽ gửi vào quỹ phòng COVID của Mặt Trận Tổ Quốc (không phải cho Hoài Linh) 

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

29/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
140KM
160 KM
200 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở