Hành trình đi tìm pace 4 - Tuần 1

Hành trình đi tìm pace 4 - Tuần 1

20/11/2023 (00:00) - 26/11/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Bùi Ngọc Thơ Bùi Ngọc Thơ


Mục tiêu

 • Nâng cao sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.
 • Tạo cam kết và mục tiêu phấn đấu cho các anh em trong đội.

Thời gian đăng ký
Từ ngày 19/11 đến 20/11/2023.
 
Thời gian chạy
Từ 00h00 ngày 20/11/2023 đến 23h59 ngày 26/11/2023.
Địa điểm chạy 
Vận động viên có thể chạy ở bất kỳ địa điểm nào, miễn là hoạt động chạy hợp lệ.
 
Hoạt động chạy hợp lệ
Là hoạt động chạy ngoài trời (nghĩa là, không phải hoạt động chạy trên máy và hoạt động đó được đo bằng GPS) thỏa mãn:

 • Pace (thời gian hoàn thành 1km) trung bình: 4:00 đến 12:00 p/km.
 • Split pace (thời gian hoàn thành mỗi km trong một hoạt động chạy): 4:00 đến 12:00p/km.
 • Tốc độ tối đa: 4:00p/km
 • Quãng đường: từ 01km trở lên.
 • Hoạt động chạy không gian lận.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

21/11/2023 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

20 km

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở