HÀNH TRÌNH 12 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN HHT

HÀNH TRÌNH 12 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN HHT

10/06/2021 (00:00) - 24/06/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Minh Phương Nguyễn Minh Phương


Giải Demo dành cho CB GV trường HHT

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 0
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

18/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

25.6 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở