HÀNH TRÌNH 12 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN HHT

HÀNH TRÌNH 12 NĂM XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN HHT

10/06/2021 (00:00) - 24/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Minh Phương Nguyễn Minh Phương


Giải Demo dành cho CB GV trường HHT


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 0
Tổng số team: 4
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

18/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

25.6 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở