Mở
Goodbye End Year 2019 and Happy New Year 2020

Goodbye End Year 2019 and Happy New Year 2020

31/12/2019 (00:00) - 01/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Super Man Super Man


Goodbye End Year 2019 and Happy New Year 2020


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

31/12/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

2.019 km
2.020 km
20.19 km ()
20.20 km ()
31.12 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia