Gio LinhRunners - Mừng Sinh Nhật Bác

Gio LinhRunners - Mừng Sinh Nhật Bác

18/05/2024 (00:00) - 19/05/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trần Phú Thương Trần Phú Thương


TIÊU CHÍ THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong các thử thách thời gian
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (tiến độ di chuyển) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời bằng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Tốc độ trung bình thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 09:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 09:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

18/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

19.05 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở