Giải đua xe nội bộ

Giải đua xe nội bộ

03/10/2020 (06:00) - 03/10/2020 (18:00)

Được tạo bởi: Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam


Chào mừng giải phóng Cao Bằng, Cao Bằng - Thông Nông - Cao Bằng


Bộ môn thi đấu: Đạp xe

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg speed (km/h) trong khoảng từ 10 đến 30 (km/h)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg speed cao nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

01/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở