GIẢI ĐẠP XE

GIẢI ĐẠP XE

13/11/2020 (00:00) - 30/11/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Lê thị hương Lê thị hương


Dành cho người chán chạy đi xe đạp


Bộ môn thi đấu: Đạp xe

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg speed (km/h) trong khoảng từ 20 đến 45 (km/h)
  • Bài đạp có quãng đường tối thiểu thiểu 10.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg speed cao nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

12/11/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
200 KM
300 KM
400 KM
500 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở